Warszawska Szkoła Nowej Ewangelizacji Matki Bożej Łaskawej

Świadectwa z kursu Nowe Życie

Bóg pokazał mi, jak osoby świeckie mogą głosić chwałę Chrystusa. Jak dzięki wspólnotowej modlitwie otwiera się moje serce na Boga. Poczułem miłość Bożą oraz to, że sam kocham ludzi.

Sylwester

Dziękuję Bogu, że pozwolił mi usłyszeć o konkretnym i indywidualnym spojrzeniu na mnie, że historia zbawienia, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dotyczą konkretnie mojej osoby. Dziękuję Bogu, że usłyszałem, jak ważne jest moje miejsce we wspólnocie i aktywność, do której przynagla mnie Pan Bóg przez kolejne nawrócenie.

Bogdan

Czytaj więcej: Świadectwa z kursu Nowe Życie

Świadectwa z kursu Emaus

Bóg pokazał mi, uświadomił i przekonał, że Jego Słowo jest prawdą. Zaprosił mnie do większej ufności w Jego Słowo. Wiem teraz, że Bóg sieje Słowo zawsze. Uspokoił mnie, nie muszę się martwić, że nie rozumiem jakiegoś Słowa, bo Bóg wszystko pokazuje w swoim czasie, najlepszym dla mnie i dla danej sprawy. Bóg pokazał mi też, że bardzo chce żeby moje serce było sercem gorejącym i że przez wiarę będzie w moim sercu kiedy pośle mnie do głoszenia braciom, że On prawdziwie żyje. Wiem to, bo Go spotkałam.

Agnieszka, lat 25

Bóg pomógł mi się wyciszyć i w spokoju poukładać pewne aspekty mojego życia. Pokazał mi jak wielką wartość ma Jego Słowo, czytanie go oraz dzielenie się nim.

Damian, lat 24

Czytaj więcej: Świadectwa z kursu Emaus