Warszawska Szkoła Nowej Ewangelizacji Matki Bożej Łaskawej

SNE Matki Bożej Łaskawej w Warszawie

Szkoła Nowej Ewangelizacji im. Matki Bożej Łaskawej w Warszawie powstała z inicjatywy młodych zafascynowanych doświadczeniem ewangelizacji i pragnących głosić Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela w metodologii Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA).

Razem z ks. Krzysztofem Grzejszczykiem od sierpnia 2008 roku podjęliśmy kroki w celu zbudowania warszawskiej SNE. Na jesieni tego samego roku dołączył do grupy ks. Paweł Kulpiński, duszpasterz młodzieży i służby liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej i podjął odpowiedzialność za tworzącą się SNE. Podczas jednego ze spotkań po modlitwie i rozeznaniu obraliśmy Matkę Bożą Łaskawą patronką warszawskiej SNE. 18 marca 2013 nasz Ordynariusz Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz podpisał dekret erygujący szkołę i ustanawiający asystenta kościelnego dla naszej SNE.

W procesie rozwoju i posługi współpracujemy z innymi Szkołami w Polsce, a jako SNE prowadzącą obraliśmy Szkołę Oikos 02.04 w Ciechocinku. Blisko współpracujemy też z Pallotyńską SNE. Uczestniczymy w Krajowych Seminariach SESA organizowanych przez Krajowe Biuro SESA w Stryszawie oraz w spotkaniach Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji.

Dzięki tej współpracy przyjęliśmy odnowione kursy SESA i obecnie posługujemy kursami: Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4 Ewangeliach oraz Paweł.

Warszawska SNE działa na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Jeżeli forma ewangelizacji proponowana przez SNE jest Ci znana i pragniesz głosić Ewangelię według tej metodologii, serdecznie zapraszamy do naszego grona. Jeśli nie znasz jeszcze kursów SNE, proponujemy na początek do uczestnictwo w kursie Nowe Życie.

Wszystkich, którzy chcieliby się do nas dołączyć i razem współtworzyć szkołę, zapraszamy serdecznie na nasze spotkania – szczegóły w zakładce Aktualności.

Od grudnia 2010 roku z łona środowiska SNE wyrosła wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna Sykomora. Wspólnota zorientowana jest na aspekt uczniostwa przez słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego na wzór Zacheusza, który pragnął zobaczyć Jezusa, słuchał Jego słowa, przyjął do swego domu-życia i doświadczył zbawienia. Każdy uczeń Jezusa jest zaproszony do głoszenia Jego Ewangelii, dlatego wspólnota formuje do ewangelizacji, by Słowo, które przywróciło prawdziwe życie celnikowi Zacheuszowi, rozszerzało się wszędzie tam, gdzie Pan posyła swoich uczniów. Od 2012 wspólnota przyjęła formację wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.