Warszawska Szkoła Nowej Ewangelizacji Matki Bożej Łaskawej

Kurs Mapa

Kurs ewangelizacyjny, w formie dnia skupienia, przewidziany na początek formacji do bierzmowania. W kursie korzystamy z metod dostosowanych percepcyjnie do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym (zabiegi dydaktyczne, dynamiki, animacje, multimedia itp.).

Warszawska Szkoła Nowej Ewangelizacji Matki Bożej Łaskawej przygotowała propozycję dnia skupienia dla kandydatów do bierzmowania. Jest ona odpowiedzią na potrzebę wyrażaną przez kapłanów, którzy zapraszali naszą SNE do przeprowadzenia rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania. Zainspirowało nas to do podjęcia pracy nad przygotowaniem takich rekolekcji. Po kilku miesiącach powstał kurs ewangelizacyjny, w formie dnia skupienia przewidziany na początek formacji do bierzmowania. W kursie korzystamy z metod dostosowanych percepcyjnie do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym (zabiegi dydaktyczne, dynamiki, animacje, multimedia itp.).

Podczas kursu dajemy młodym możliwość doświadczenia spotkania z Bogiem podczas modlitwy i nabożeństw kroków wiary. Nadaliśmy mu nazwę MAPA, ponieważ chodzi w nim o odnalezienie drogi do Jezusa.

Kręgosłupem kursu jest Kerygmat. Na nim zbudowaliśmy treść kursu.  Zainspirowani także Listem do Młodych Jana Pawła II oraz Orędziem Benedykta XVI na ŚDM w Madrycie w 2011 roku. korzystamy w istotny sposób z perykopy o Bogatym Młodzieńcu, który obok św. Franciszka z Asyżu jest jednym z bohaterów kursu. Korzystając z ich historii, chcemy pokazać młodym, że Bóg ma dla ich życia najlepszy plan, obdarował każdego i każdą z nich swoją miłością i wieloma darami. Zaprasza do zaufania i odpowiedzi na Jego miłość, bo tylko On może dać prawdziwe szczęście. Celem kursu jest obudzenie w młodych pragnienia przeżywania życia w przyjaźni z Bogiem. Pomocą w realizacji tego pragnienia w założeniu jest przygotowanie do bierzmowania. Po bierzmowaniu jedną z możliwości kontynuacji formacji młodych może być program oparty o propozycję wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” przygotowaną właśnie dla gimnazjalistów i licealistów.

Doświadczenie pokazuje, że nie zawsze udaje się zachęcić młodzież do dłuższych wyjazdów, a jeśli nawet dojdą one do skutku, często trzeba poświęcić więcej uwagi bezpieczeństwu i zachowaniu charakteru rekolekcji niż samym treściom. Biorąc to pod uwagę zaplanowaliśmy kurs tak, było możliwe zorganizowanie go w parafii w ciągu jednego dnia. Daje to możliwość obecności księdza opiekuna w czasie jego trwania, obniża w znacznym stopniu koszty organizacyjne i ułatwia uczestnictwo większej liczbie młodych.