Warszawska Szkoła Nowej Ewangelizacji Matki Bożej Łaskawej

Jezus w 4 Ewangeliach

Jeżeli chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, nie przechodź obojętnie obok tej propozycji.

Kurs Jezus w 4 EwangeliachDzięki świadectwu czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, odkryjesz głębię poszczególnych Ewangelii. Ukazują one w pełni osobę Jezusa i prowadzą do poznania Jego samego i do osobistego spotkania się z Nim.