Warszawska Szkoła Nowej Ewangelizacji Matki Bożej Łaskawej

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla naszej wspólnoty i całej wspólnoty Kościoła?

Na te pytania odpowiedzi udziela kurs „Animacji Modlitwy Charyzmatycznej”, który stanowi swoiste wprowadzenie w modlitwę osobistą i wspólnotową, przeżywaną w wymiarze Pięćdziesiątnicy. W prosty sposób uczy zasad uczestniczenia oraz prowadzenia spotkania modlitewnego.

Kurs jest skierowany do osób pełnoletnich. W przypadku nie spełniania tych ograniczeń prosimy o kontakt indywidualny z odpowiedzialnym ks. Pawłem Kulpińskim.